KIES VOOR FH PENSIOENADVIES!

Ik ben een pensioenspecialist die het belangrijk vindt de juiste connectie te maken met jou: de klant.

  • Collectieve pensioencontracten worden volledig door mij geadviseerd en beheerd
  • Ik zorg ervoor dat werknemers goed op de hoogte worden gebracht, wat er is geregeld en welke actie zij zelf nog kunnen nemen
  • Ook kan ik als pensioencoach ingezet worden voor de werknemer
  • Ik vind het heel belangrijk dat een werkgever géén financieel risico loopt met de pensioentoezegging

COLLECTIEF PENSIOEN

Indien uw bedrijf niet verplicht is om een bepaalde cao te volgen en/of niet is aangesloten bij een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF), dan bent u geheel vrij om eventueel een pensioenregeling te treffen voor uw werknemers.

Voordat u deze stap neemt is het zinvol om u te laten adviseren door een deskundige partij. U heeft namelijk te maken met fiscale en juridische regels.

Ik ondersteun u bij het maken van uw keuze over de inhoud en vorm van de pensioentoezegging.

ONDERNEMERS PENSIOEN

U bent zelf geheel verantwoordelijk om uw pensioenvoorziening te regelen en vorm te geven.

Er is géén standaard oplossing.

U en uw gezinssituatie en eventueel ook uw bedrijf, staan centraal als het gaat om uw pensioen. Er wordt maatwerk geleverd en voor u inzichtelijk gemaakt in een helder pensioenadvies-rapport. Jaarlijks monitoren wij uw situatie en wij begeleiden u naar uw pensioen. Samen met elkaar in gesprek, open en eerlijk, op basis van wederzijds vertrouwen.

PARTICULIER PENSIOEN

Een goede oudedagsvoorziening is voor vrijwel iedereen een must. Voor de meeste van ons geldt dat deze voorziening wordt opgebouwd tijdens ons werkzame leven bij een bedrijf of overheidsinstelling.
Weet u wat er voor u geregeld is? En of dit voldoende is?

Laat een financiële foto maken en u weet waar u aan toe bent.U krijgt helder in beeld uw huidige en toekomstige financiële situatie. Daarna kunt u zelf beslissen welke actie u gaat ondernemen op eventuele hiaten.

“Ik zorg er voor dat jij met een gerust hart je kostbare tijd kan besteden aan jouw bedrijf”.

WAT VINDEN ONZE KLANTEN?