Ons adviestraject

Voor het collectief pensioen zal FH Pensioenadvies de 4 fasen van het adviestraject uitgebreid doornemen en bespreken.

1. Inventariseren

Om een goed en passend advies te kunnen geven is veel informatie nodig van u en uw onderneming…

Lees meer

3. Adviseren

Er wordt een adviesrapport samengesteld waarbij duidelijk wordt vermeld wat het advies is aan u…

Lees meer

2. Analyseren

Na de inventarisatiefase vindt de analysefase plaats waarbij er getoetst wordt of er tegenstrijdigheden zijn m.b.t. uw doelstellingen en wensen…

Lees meer

4. Nazorg geven

Nazorg wil zeggen de werkzaamheden die de pensioenadviseur voor u verricht nadat het pensioencontract is gesloten en is ingeregeld door de verzekeraar (pensioenuitvoerder)…

Lees meer

01

INVENTARISEREN

02

ANALYSEREN

03

ADVISEREN

04

NAZORG

FH Pensioenadvies is onafhankelijk en niet verbonden aan een verzekeraar (pensioenuitvoerder). Voor de advisering, de bemiddeling en het beheer wordt een vergoeding afgesproken. Kijk voor de vergoedingen naar de betreffende dienstverleningsdocumenten.