Inventariseren

De pensioenadviseur zal de 4 fasen van het adviestraject uitgebreid met je doornemen en bespreken. Om een goed en passend advies te kunnen geven is veel informatie nodig van jou en je onderneming. Dit wordt vastgelegd in een adviesrapport (klantprofiel):

Jouw kennis en ervaring

Wat weet jij over pensioenen en sociale voorzieningen?

De financiële positie van je bedrijf

Kun je de pensioenpremie blijven betalen?

Jouw wensen en doelstellingen

Wat wil je toezeggen / regelen voor je werknemers?

Jouw risicobereidheid

Welk risico wil je lopen qua kosten en zekerheden?

Klantprofiel

 • Verdere zaken die onderzocht worden om een correct klantprofiel op te stellen zijn;
  • Is er sprake van een cao? Volg je deze verplicht of vrijwillig?
  • Is er sprake van een BPF? Val je onder de verplichtstelling van een Bedrijfstak Pensioenfonds?

  Om het cao/BPF onderzoek goed uit te kunnen voeren wordt er niet alleen gekeken naar je inschrijving bij de KvK, maar ook naar de daadwerkelijke werkzaamheden van jouw werknemers. Je loopt een financieel risico als achteraf blijkt dat er een verplichtstelling van toepassing is.

Toezeggingen

Welke dekkingen wil je toezeggen aan je werknemers? Wat wil je verzekeren?

 • Ouderdomspensioen (OP)
 • Partnerpensioen (PP) en Wezenpensioen (WzP)
 • Premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Aanvullende dekkingen zoals;
  • Nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat)
  • WGA-hiaat en/of WIA-excedent
 • Welk pensioensysteem wil je toezeggen? En weet je wat dat betekent?

Eindloon          /           Middelloon      /           Beschikbare premieregeling

 • Wat is het ambitieniveau (de kwaliteit) van de pensioentoezegging?
 • Heb je een bepaald budget beschikbaar?
 • Wil je inzicht over de ontwikkeling van de pensioenlasten? Kun je de pensioenlasten in de toekomst ook nog betalen? Om hierover goed te kunnen adviseren is extra informatie nodig van jouw bedrijf, zoals;              – de salarissen van uw werknemers – de samenstelling van het personeelsbestand – de groeipotentie van het personeelsbestand – de doorstroom van werknemers – de financiële jaarstukken van de afgelopen 3 jaren – liquiditeitsoverzicht – ondernemingsplan – verwachtingen voor de toekomst – etc.