Adviseren

Er wordt een adviesrapport samengesteld door de pensioenadviseur waarbij duidelijk wordt vermeld wat het advies is aan u. Er zal u ook gevraagd worden of u alles begrijpt en of u akkoord gaat met het gegeven advies.

Tijdens de adviesfase zal de pensioenadviseur bij minimaal drie verzekeraars (pensioenuitvoerders) offertes opvragen en met elkaar vergelijken. Op basis van de offertevergelijking zal hij adviseren welke offerte het best passend is. Hij zal ook motiveren waarom dit is.

Indien je akkoord bent met de geadviseerde offerte begeleidt hij je verder bij de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar (pensioenuitvoerder).